เปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม (Cross-border Services)

บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
พร้อมให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร ระหว่างไทย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02 899 4646-51 #204
Hot line 061 390 0710 (คุณจันทรา)
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it