กำแพงเพชร/ตาก

ผู้จัดการสาขา : คุณภานุพงษ์ คงคาวารี

ที่อยู่สำนักงาน : 100/36 ซ.วงการ อ.เมืองกำแพง 62000

โทร : 081-9863485

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


เชียงราย

ผู้จัดการสาขา : คุณยุธทนา อินทรชัย

ที่อยู่สำนักงาน : 166/1 ม.16 อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทร : 089-8362641

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


เชียงใหม่

ผู้จัดการสาขา : คุณบุญหลาย โพธิ์ธา

ที่อยู่สำนักงาน : 153/25 ม.1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทร : 089-8372958

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


เชียงใหม่ หางดง

ผู้จัดการสาขา : คุณสราวุธ ปิ่นคำ

ที่อยู่สำนักงาน : 270 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โทร : 089-8373060

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


นครสวรรค์

ผู้จัดการสาขา : คุณเสน่ห์ ไอยรา

ที่อยู่สำนักงาน : 76/3 ม.6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร : 089-8361841

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


พิษณุโลก/สุโขทัย

ผู้จัดการสาขา : คุณเชาว์ฤทธิ์ วงค์แก้ว

ที่อยู่สำนักงาน : 1190/17 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร : 089-8362601

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


เพชรบูรณ์

ผู้จัดการสาขา : คุณอวยชัย ชาวหา

ที่อยู่สำนักงาน : 69/6 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร : 081-9950437

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


แพร่

ผู้จัดการสาขา : คุณนพดล ก่อกอง

ที่อยู่สำนักงาน: 128/41 ม.2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทร : 081-9950235

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


ลำปาง

ผู้จัดการสาขา : คุณธีรพร แสงหล่า

ที่อยู่สำนักงาน : 618 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทร : 081-9951397

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่


ลำพูน

ผู้จัดการสาขา : คุณพรพรรณ แก้วจัน

ที่อยู่สำนักงาน : 90/3 ม.12 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 5100

โทร : 081-9951060

เวลาทำการ : 08.00 - 18.00

แผนที่

© northstar-logistics.com. All Rights Reserved.    ENG