ศูนย์กลางการดำเนินงาน

ศูนย์กลางการกระจายสินค้า พุทธมณฑลสาย 5 นครปฐม (พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร)

ศูนย์ดำเนินงาน

มีศูนย์ดำเนินงาน 46 แห่งใน จังหวัดต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่ เป็นต้น

พนักงาน

มากกว่า 600 คน

จำนวนรถบรรทุก

สิบล้อ 150 คัน

หกล้อ 50 คัน

รถบรรทุก กระบะ 50 คัน

ปริมาณการบรรทุกสินค้า

ปริมาณการขนส่งสินค้า: 400,000-50,000 ตัน/ปี

ปริมาตรการบรรทุกสินค้า 15,500,000 - 17,500,000 ลูกบาศก์เมตร / ปี

ดยมีการขนส่งมากกว่า 15,000,000 กล่อง/ปี

ปริมาณเที่ยวรถที่วิ่ง

รถบรรทุก 10 ล้อ: 2,000 – 2,500 เที่ยว / เดือน

รถบรรทุก 6 ล้อ: 500 – 800 เที่ยว / เดือน

รถกระบะ: 1,500 – 2,000 เที่ยว / เดือน

© northstar-logistics.com. All Rights Reserved.    ENG