1. ตรงเวลา ตามที่กำหนด มีการขนส่งไปยังจุดหมายได้ทันเวลา โดยที่อัตราการขนส่งตรงเวลาอยู่ที่ 99.99%

2. การขนส่งที่รวดเร็ว (นำสินค้ามาวันนี้, พรุ่งนี้ขนส่งทันที)

3. ส่งสินค้าวันนี้ก่อนเที่ยงวัน ( 12.00 น.) ห้างฯจะได้รับสินค้าใน วันรุ่งขึ้น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ตามกำหนดในใบสั่งซื้อของห้าง

4. รับผิดชอบค่าปรับ เนื่องจากส่งสินค้าล่าช้า 100% (ยกเว้นกรณี เกิดภัยพิบัติภัยธรรมชาติ )

5. มีรถบรรทุก 10 ล้อ ด่วน ออกทุกวัน ทุกจังหวัดกว่า 250 คัน ในราคาปกติ

6. มีความชำนาญในการกระจายสินค้ากว่า 30 ปี

7. มีผู้จัดการประจำจังหวัดทุกสาขาไว้ดูแล และติดตามสินค้า

8. มีประกันภัยอุบัติเหตุ กับ บริษัทไทยศรี ประกันภัย จำกัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

9. รถบรรทุกทุกคันมีการติดตั้ง GPS เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามสินค้า

10. มีฝ่ายบริการ ลูกค้าให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

© northstar-logistics.com. All Rights Reserved.    ENG