พนักงานขับรถ

รายละเอียดการทำงาน: สามารถขับรถตามเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางการเดินรถทั่วประเทศ

พนักงานขึ้นสินค้า

รายละเอียดการทำงาน: ทำหน้าที่ยกสินค้าขึ้น – ลงจากรถบรรทุกสินค้า

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

พนักงานตรวจรับสินค้า

รายละเอียดการทำงาน: ทำหน้าที่คัดแยกสินค้าตามรายการที่ต้องนำส่งให้กับลูกค้า และตรวจนับจำนวนสินค้า

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


ติดต่อของแผนก HR

Telephone : 02-889-4646-51, 081-736-4042

Emailhr@northstar-logistics.com

© northstar-logistics.com. All Rights Reserved.    ENG