เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งภายในประเทศด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายโดยอยู่ภายใต้การดำเนินการที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีทางด้านนี้มากว่า 40 ปี ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่าเราสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกกรณีในเรื่องการขนส่ง และสามารถเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมและคุ้มค่าต่อการบริการ

ขั้นตอนการให้บริการขนส่งแบบเหมาคัน (Full Truck Load Services)

1.การติดต่อเพื่อขอให้เสนอราคาการให้บริการ
ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการผ่านฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 02-889-4646-51 ต่อ 204 เบอร์มือถือ 081-815 2920 ไปยังฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.การจองคิวและประสานงานสำหรับใช้บริการ
ผู้รับผิดชอบและประสานงานระหว่างรถบรรทุกและลูกค้า สำหรับการให้บริการแบบเหมาคันจะเป็นฝ่ายวางแผนการขนส่ง เบอร์โทรศัพท์ 02-889-4646-51 ต่อ 301 – 304

3.การวางบิลและเก็บเงิน
ฝ่ายบัญชีทำการรวบรวมเอกสารการขนส่งทั้งหมดและสรุปยอดค่าใช้จ่าย
ในกรณีลูกค้าเงินสด จะต้องทำการโอนเงินมายังบริษัทก่อน
สำหรับกรณีลูกค้าเครดิต จะจัดทำใบวางบิลไปยังลูกค้า ตามกำหนดการวางบิลของลูกค้า และดำเนินการเก็บเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้

© northstar-logistics.com. All Rights Reserved.    ENG