เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งภายในประเทศด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายโดยอยู่ภายใต้การดำเนินการที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีทางด้านนี้มากว่า 40 ปี ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่าเราสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกกรณีในเรื่องการขนส่ง และสามารถเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมและคุ้มค่าต่อการบริการ

ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าสู่ห้างฯ (Modern Trade Services)

1. การติดต่อขอใช้บริการ
ลูกค้าสามารถติดต่อได้ผ่านทาง Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-889-4646-51 ต่อ 204 เบอร์มือถือ 081-815 2920 ไปยังฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2. การจองคิวล่วงหน้าสำหรับการลงสินค้า
เพื่อความรวดเร็วในการลงสินค้า ลูกค้าสามารถโทรมานัดคิวล่วงหน้าสำหรับลงสินค้า ได้ที่เบอร์ 02-889-4646-51 ต่อ 100 โดยให้แจ้งวันและเวลาที่จะคาดว่าจะมาถึงและจำนวนสินค้าที่จะลงเพื่อให้ทางบริษัท ได้จัดเตรียมจำนวนคนและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

3. การลงสินค้า
ฝ่ายตรวจรับสินค้าได้แบ่งออกเป็น 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 2 และอาคาร  3 สินค้าที่จะลงอาคาร 2 จะเป็นสินค้าที่จัดส่งไปยังจังหวัดทางไกลทั้งหมด ส่วนอาคาร 3 จะสินค้าที่จัดส่งไปยังกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลางบางจังหวัด
ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมใบคุมสินค้าในรูปแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง
เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ลูกค้าจะต้องจัดทำใบปะหน้ากล่องทุกกล่องตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้

4. การออกบิล
ลูกค้านำใบตรวจเช็คสินค้าจากฝ่ายตรวจรับ มาให้ฝ่ายออกบิลทำการออกบิลในระบบ ที่อาคาร 2 หากสินค้าที่ลูกค้าลงมีการลงทั้งอาคาร 2 และอาคาร 3 ให้ทำการลงสินค้าให้เสร็จทั้ง 2 อาคารก่อนจึงจะมาให้ฝ่ายออกบิลทำการออกบิล
เอาบิลมาให้ตอนรับบัตรคิว และรับบิลขนส่งอาคาร 2 หลังจากลงสินค้าเสร็จให้นำใบคุมที่ตรวจแล้ว

5. การส่งบิลคืนไปยังลูกค้า
ฝ่ายบัญชีทำการรวมรวบและติดตามบิลจาก ผู้จัดการสาขาทั้งหมดเมื่อเอกสารครบจะส่งคืนไปยังลูกค้า โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้
5.1. ลูกค้าเครดิต จะรวบรวมไว้ที่ฝ่ายบัญชี (สำนักงานบัญชี ซอยพหลโยธิน 12) ทางฝ่ายบัญชีจะส่งคืนให้ทางไปรษณีย์หรือผ่านพนักงานจัดส่งบิล ติดต่อสอบถามผ่านเบอร์โทรศัพท์
5.2. ลูกค้าเงินสด จะรวบรวมไว้ที่ฝ่ายเอกสารคืน (อาคาร 3) เพื่อให้ลูกค้ามารับบิลคืน ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสอบถามผ่านฝ่ายบริการลูกค้า

6. การวางบิลและเก็บเงิน
ฝ่ายบัญชีทำการรวบรวมเอกสารการขนส่งทั้งหมดและสรุปยอดค่าใช้จ่าย และจัดทำใบวางบิลไปยังลูกค้า ตามกำหนดการวางบิลของลูกค้า และดำเนินการเก็บเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้


© northstar-logistics.com. All Rights Reserved.    ENG