สำนักงานใหญ่ (Head Office)

Address : บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานีศูนย์ขนส่งพุทธมณฑล อาคาร 2 อาคาร 3 133 หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

Email : salesadmin@northstar-logistics.com , info@northstar-logistics.com

Telephone : 02 889-4646-51

Fax : 02 889-4653,55


สำนักงานบัญชี (Accounting Office)

Address : 434/3 ถนนพหลโยธิน (ซอย 12) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Emailaccount@northstar-logistics.com

Telephone : 02-615-5126-28

Fax : 02-615-5125

E-mail

© northstar-logistics.com. All Rights Reserved.    ENG